igniteresearch-68px.pngifous_logo-68px.png  
icke-vinstutdelande.jpgsamarbetar-med-forskning.jpg

 Styrelsen

 

Freinetskolan Mimer ek. förening

Anneli Frohm

ordförande

Lotta Grahn

vice ordförande

Joselyn Sepulveda

sekreterare

Linnéa Westring

kassör

Elin Jakobsen

ledamot

Emelie Frommelin

ledamot

Majsan Fjellström

ledamot

Norna Utbildning AB

Anneli Vossman Strömberg

VD

Cecilia Wahlgren

ordförande

Anneli Frohm

ledamot

Jenny Borén Röding

ledamot

Linnéa Westring

ledamot

 
 
   
   
   
   
   
   

Freinetskolan Mimer

Utvägen 25

761 63 Norrtälje

Telefon, Expedition: 0176 - 558 80

E-post: freinetskolan@mimer.org